نویسنده : نرجس خاتون و مريم پريزاد

منبع : نودهشتیاموضوعات مرتبط: 105. رمان شرط بندی دردسر ساز

تاريخ : سه شنبه بیست و دوم مرداد 1392 | 11:17 | نویسنده : مــــهــــیــــســــا |
قسمت آخرموضوعات مرتبط: 105. رمان شرط بندی دردسر ساز
ادامه مطلب

تاريخ : چهارشنبه ششم دی 1391 | 11:51 | نویسنده : مــــهــــیــــســــا |

قسمت دوازدهمموضوعات مرتبط: 105. رمان شرط بندی دردسر ساز
ادامه مطلب

تاريخ : چهارشنبه ششم دی 1391 | 11:50 | نویسنده : مــــهــــیــــســــا |
قسمت یازدهمموضوعات مرتبط: 105. رمان شرط بندی دردسر ساز
ادامه مطلب

تاريخ : دوشنبه چهارم دی 1391 | 19:31 | نویسنده : مــــهــــیــــســــا |
قسمت دهمموضوعات مرتبط: 105. رمان شرط بندی دردسر ساز
ادامه مطلب

تاريخ : دوشنبه چهارم دی 1391 | 19:21 | نویسنده : مــــهــــیــــســــا |
قسمت نهمموضوعات مرتبط: 105. رمان شرط بندی دردسر ساز
ادامه مطلب

تاريخ : دوشنبه چهارم دی 1391 | 19:10 | نویسنده : مــــهــــیــــســــا |
قسمت هشتمموضوعات مرتبط: 105. رمان شرط بندی دردسر ساز
ادامه مطلب

تاريخ : دوشنبه چهارم دی 1391 | 19:1 | نویسنده : مــــهــــیــــســــا |
قسمت هفتمموضوعات مرتبط: 105. رمان شرط بندی دردسر ساز
ادامه مطلب

تاريخ : دوشنبه چهارم دی 1391 | 18:57 | نویسنده : مــــهــــیــــســــا |
قسمت ششمموضوعات مرتبط: 105. رمان شرط بندی دردسر ساز
ادامه مطلب

تاريخ : دوشنبه چهارم دی 1391 | 18:53 | نویسنده : مــــهــــیــــســــا |
قسمت پنجمموضوعات مرتبط: 105. رمان شرط بندی دردسر ساز
ادامه مطلب

تاريخ : دوشنبه چهارم دی 1391 | 18:49 | نویسنده : مــــهــــیــــســــا |
قسمت چهارم 

موضوعات مرتبط: 105. رمان شرط بندی دردسر ساز
ادامه مطلب

تاريخ : دوشنبه چهارم دی 1391 | 18:46 | نویسنده : مــــهــــیــــســــا |
قسمت سومموضوعات مرتبط: 105. رمان شرط بندی دردسر ساز
ادامه مطلب

تاريخ : دوشنبه چهارم دی 1391 | 13:30 | نویسنده : مــــهــــیــــســــا |
قسمت دومموضوعات مرتبط: 105. رمان شرط بندی دردسر ساز
ادامه مطلب

تاريخ : دوشنبه چهارم دی 1391 | 13:26 | نویسنده : مــــهــــیــــســــا |

رمان شرط بندي دردسرساز

نوشته:نرجس خاتون و مريم پريزاد كاربران 98 ايا

پشت یه میز...دونفر
رخ به رخ....رو به روی هم
دوشخصیت منحصر به فرد....
یکی لبریز از غرور...پراز حس پیروزی...دستهاش پر از قدرت...بدون ترس
دیگری پراز سرکشی ...در عین ظرافت پراز حس انتقام...لبریز ازغم و نامردی روزگار...دستهاش خالی...
با یه بحث ... یه کل کل ساده...یه شرط بندی ازجنس لجبازی
وارد بازی خطرناکی میشن ... بازی که اسمش رو گذاشتم
شرط بندی دردسرساز

خلاصه لیسا با چندتا از دوستاش از یتیم خونه فرار میکنه ومجبور میشه بعد از سختیهایی که میکشه دست به کار خلاف یا دزدی بزنه در این بین ناخواسته وارد گروهی میشه که بدون اینکه بخواد باعث پیشبرد یکی از عملیاتهاشون میشه ..پلیسی جوان اونو در ان عملیات میگیره وپس از دستگیری طبق نثربالا شرطی بینشون گذاشته میشه تا باهم به عنوان خلافکاران حرفه ای وارد گروه بشن ...بچه ها داستان از زمان ورودشون به گروه گفته شدهقسمت اول...
حتما بخونيدش


موضوعات مرتبط: 105. رمان شرط بندی دردسر ساز
ادامه مطلب

تاريخ : دوشنبه چهارم دی 1391 | 13:19 | نویسنده : مــــهــــیــــســــا |